'AVC Food Umbrella' kry momentum
Leweringsnommer 418688 nou oop vir donasies

Die ‘AVC Food Umbrella’ kan as die voertuig beskou word wat 'voedsel vanaf die boer' verkry en samewerking verseker tussen primêre produsente, landboubesighede, logistieke maatskappye, verwerkers en distribusiesentrums ten einde 'n gesamentlike doel te bereik, naamlik om uit te reik na gemeenskappe wat gedestabiliseer is deur die effek van die pandemie.

Hierdie inisiatief volg na 'n beroep wat deur Agbiz gedoen is om voedselsekuriteit te verseker te midde van die ontwrigte ekonomiese aktiwiteite in die grendeltyd as gevolg van die uitbreek van die Covid-19 pandemie. Ter ondersteuning van Agbiz se Voedselverligtingsprojek, het Senwes as drywer opgetree deur ander groot rolspelers in die landbousektor aan te moedig om bydraes tot hierdie saak te maak.

“Senwes doen derhalwe 'n beroep op produsente wat boerdery bedryf in gemeenskappe wat by hierdie inisiatief sal baat vind, om 'n paar ton van hul oes aan hierdie verdienstelike saak te skenk.”

Wanneer produsente donasies aan die ‘AVC Food Umbrella’-rekening maak, sal Senwes se silo's die mielies ontvang, hanteer en opberg. Senwes se logistieke filiaal, Grainovation, sal die vervoer borg en die mielies vanaf die silo na die meule vervoer. Die meulens sal die mielies gratis maal en verpak, waarna Senwes die verspreiding van die mielies na ouetehuise, voedselskemas en plaasskole sal fasiliteer.

Senwes beoog om 5 miljoen mense met die projek te voed en het die ‘AVC Food Umbrella’ 418688-rekening met ‘n skenking geopen wat sal toesien dat 14 000 5kg sakkies mieliemeel aan behoeftiges uitgedeel word, genoegsame mieliemeel om 158 730 te voed. Skenkings vanaf Senwes se nie-uitvoerende direkteure en ‘n kontant skenking van TWK Communications sorg vir vroeë momentum en hongerpyne wat gestil kan word.

“Konserwatief geskat, sal Suid-Afrika binnekort sy tweede grootste mielieoes van ongeveer 15,5 miljoen ton begin oes, danksy 'n geseënde produksieseisoen. Teen 'n gemiddelde prys van R2 700 per ton, sal die produksiewaarde meer as R40 miljard beloop. Gedurende 'n tyd van uiterste ontbering vir baie mense, kan die bedryf 'n beduidende rol speel in die stabilisering van die gemeenskap en om voedsel te verskaf aan die armstes van die gemeenskap gedurende die pandemie, wat waarskynlik vir 'n verdere agt tot tien maande kan duur", volgens Karen Grobler, Agbiz Bemarkings- en Kommunikasiebestuurder.

Maak 'n bydrae tot hierdie saak deur mielies te lewer by enige Senwes Grainlink silo op leweringsnommer 418688. Ander bydraes buite hierdie spektrum en kontant skenkings kan gemaak word deur na die ‘AVC Food Umbrella’ webtuiste te gaan by 
www.senwes.co.za/avc-food-umbrella.

Intussen het Senwes, Bayer en Graan SA ook hande gevat en produsente sal nou een sak DEKALB saad 
(kultivar van hul keuse) ontvang vir elke 2 ton wit/geel mielies wat geskenk word op leweringsnommer 418688, komplimente van Bayer. Produsente kan soveel mielies skenk soos wat hul wil, hoewel die meevaller vanaf Bayer beperk word tot 'n maksimum van 5 sakke DEKALB saad vir 10 ton mielies gelewer, per produsent. Die aanbod sal ophou wanneer die limiet van 2,250 sakke bereik word of teen die verstrykingsdatum van 15 September 2020; watter een ook al eerste plaasvind.

Navrae:
Johan Le Grange (Jnr)