COVID-19: Begrip, bedagsaamheid en samewerking binne Agri-waardekettings is uiters noodsaaklik
“In ons pogings in hierdie verband, moet ons die interafhanklikheid van segmente van die landbouwaardeketting erken, asook die wedersydse impak wat elkeen op mekaar het. Met die oog op ons ekonomiese volhoubaarheid as ‘n sektor, moet ons ook kennis neem van produsente as prysnemers wat tans ‘n geweldige toename in insetkoste moet absorbeer,” sê Jolanda Andrag, die hoof van Agri SA se Bedryfskamer.
 
Agri SA neem kennis van die Melkprodusente-organisasie (MPO) se persverklaring oor prysverminderings in dele van die suiwelbedryf.
 
“Te midde van die huidige onsekerheid waar pryse aansienlik verminder word aan die aanbodkant van die mark sonder enige merkbare verandering aan die vraagkant, skep dit onnodige frustrasie en bykomende ekonomiese spanning vir produsente. Dit bly uiters noodsaaklik om boere se besighede aan die gang te hou ten einde die lewensvatbaarheid van die hele voedselketting te verseker,” sê Omri van Zyl, Agri SA se uitvoerende direkteur.
 
Agri SA, tesame met sy lede, sal voortgaan om na mededingendheid van die landbouwaardeketting in geheel te streef.

Navrae:
Dr Chris van Dijk
MPO Hoof Uitvoerende Beampte
(S) 082 789 4499
 
Bertus van Heerden
MPO Hoofeknoom
(S) 083 300 3667
 
Jolanda Andrag
Agri SA Bedryfskamer Hoof
(S) 082 457 9937
 
Omri van Zyl
Agri SA Uitvoerende Direkteur
(S) 082 417 5724