Nat, natter, natste… Reën bring moed
Senwesgebied ontvang meeste reënval in April in 104 jaar - 188.7 mm

“Dis reen dis wind dis water en die son kom eers weer later,” het Danie Niehaus gesing. En vir produsente in die Senwes-gebied was dit omtrent dieselfde geval die afgelope amper 4 en ‘n half weke van April 2019.

In die tyd was die gemiddelde reënval in ons gebied ‘n massiewe 188.7 mm. Dit is die meeste reëval in April in ‘n 104 jaar sedert die 1915/16 seisoen. Senior Graananalis by Senwes, Thys Grobbelaar het by navraag ook genoem dat dit die ou rekord verpletter het. Die vorige hoogste gemiddelde reënval was 117 mm tydens die 1942/43 seisoen. Om dit in perspektief te plaas is die langtermyn gemiddelde reënval vir April in die Senwesgebied maar 40.5 mm. Met ander woorde dit is meer as vier en ‘n half keer die langtermyn gemiddeld.

Van die plekke binne die gebied met die meeste reënval in April was Winburg silo waar 280 mm gemeet is, Arlington silo met 275 mm asook Theunissen silo met 257 mm. Aan die anderkant van die skaal is Jan Kempdorp silo met die minste naamlik 108 mm asook Gottenburg silo op 113 mm en Heilbron silo met 114 mm, net onder die vorige rekord gemiddelde reënvalrekord vir April.

Die reënvoorlopers sedert die begin van die 2018/19 seisoen op 1 Julie 2018 tot 30 April 2019 is Enselspruit silo op met 792.5 mm gevolg deur Raathsvlei silo met 710.6 mm en Arlington silo ‘n paar druppels agter hulle met 709 mm. Onder die met die minste reënval in hierdie tydperk is Jan Kempdorp met 270.2 mm, Hartswater silo met 327.5 mm asook Petrusburg silo met 390 mm. 

Uit die statistiek het dit ook geblyk dat ons vanjaar 333.3% meer reën in April 2019 ontvang het as in die ooreenstemmende tydperk in April 2018, en dan was die kumulatiewe reënval vir die seisoen tot dusver 106.1% van die 33-jaar gemiddeld.

Grobbelaar het verder genoem: ”Ons begeef ons in een van die eienaardigste seisoene sedert daar akkuraat reënvalrekords gehou word.” Daar was nog net vier seisoene die afgelope 104 seisoene wat die 01 Julie tot 31 Desember reënval minder was as tydens hierdie seisoen vir dieselfde periode. Die gemiddelde reënval vir die voorseisoen vanaf 01 Julie tot 31 Desember is 232 mm. Die gemiddeld die afgelope seisoen was maar 118 mm. Die droogste voorjaar vir die periode waar daar reënvalstatistieke voor bestaan is 88 mm gedurende die 1945/46 seisoen.

Grobbelaar het verder gesê dat ons moet onthou dat die meer oostelike distrikte baie na aan ‘n normale reënval vir die voorseisoen vir hierdie seisoen ontvang het. Die meer westelike distrikte se kumulatiewe reënval was in baie gevalle heelwat laer, en in ‘n paar gevalle die laagste in die aangetekende reënvalgeskiedenis wat ons het. Voorbeelde is hiervan is Regina met slegs 56 mm. Viljoenskroon met 85 mm, Vierfontein met 84 mm, Bothaville met 91 mm en Odendaalsrus met 78 mm. Die meer westelike distrikte soos Bultfontein en Wesselsbron het goeie reën gedurende Augustus 2018 gehad wat hulle voorseisoen reënval hoër gemaak het.

Nieteenstaande die uiters droë voorseisoen gaan van die distrikte uitsonderlike goeie opbrengste realiseer. Wat leer ons hieruit? Dat ons net nie te vroeg moet moed opgee nie. So reën bring nie net verligting nie, maar ook hope vol moed terselfdertyd. Sterkte met die seisoen produsente!

*In die skematiese voorstelling kan die reënval vir April 2019 in die tradisionele Senwes-gebied van nader bestudeer word.