Neem besluite geskoei op langtermyn volhoubaarheid
Dit is te verstane dat daar kontantvloeidruk is, maar dit is nou meer as ooit belangrik dat graan reg geprys word en dat produsente volhoubaar kan produseer.

Tree nou in verbinding met jou Senwes Grainlink Graanbemarker om die beste moontlike opsies saam te stel en vir die toekoms te beplan.