Senwes Credit staan by hul klante tydens droogte
Senwes Credit sal dan op 'n selektiewe basis insette wat nie vir hierdie seisoen gebruik is nie oordra na die volgende seisoen, met ander woorde, Augustus 2020.
 
Senwes Credit se Bestuurders: Agri-Finansiering is gedurig in kontak met hul klante maar dit staan ook ons klante vry om enige tyd met Senwes Credit of hul Bestuurders: Agri-Finansiering in verbinding te tree.